Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

A Pécsi Tudományegyetem a Science Building létrehozásával kívánja szolgálni a természettudományi oktatás, kutatás, innováció minden oldalát. A Science Building korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új kutatóintézmény, amely a kutatóegyetemi rangot megcélzó PTE zászlóshajója. Együttműködik vállalatokkal, és rugalmasan reagál a kutatási trendekre, a tudásalapú gazdaság igényeire.

A Science, Please! projekt keretében PTE Science Building néven létrehozni kívánunk egy olyan – egyébként a Dél-Dunántúli Régió életében évtizedes hiányt pótló – kutatóközpontot, amely a korábbiakban szétaprózott kutatási potenciált a Pólus programban megfogalmazott egészségipar és a környezetipar köré koncentrálva, az emberi élet fenntarthatóságát kutatás-fejlesztési tevékenységgel szolgálva az ezirányú K+F tevékenység számára magas színvonalú műszerhátteret és laboratóriumterületet biztosít az itt elhelyezést nyerő kutatócsoportok részére. A mintegy 7 milliárdos beruhásáként létrejövő PTE SB (amelyhez 6,5 milliárdos uniós támogatást nyert el az egyetem) három tématerületben koncentrálja a kutatási irányokat és a kapcsolódó oktatást:

1, Biotudományi Központ (Biosciences Center),
2, Környezettudományi Központ (Environmental Sciences Center),
3, Információtechnológiai Központ (Information Technology Center). 

A hatékony tudásmenedzsmentet, tudásáramlást, technológia transzfert hivatott biztosítani a kialakításra kerülő Tudáshasznosítási és Technológiai Transzfer Központ a Régió tudásbázisaként az innováció-orientált, tudásalapú gazdaság fejlesztése, a helyi tudásbázisok és innovatív vállalkozók számára optimális tudásáramlást biztosító környezet megteremtése, az innovációs tevékenység fejlesztése. Szerepvállalásunk az innovációs tevékenységben a kutatás mellett kiterjed az innováció- és vállalkozás-menedzseléshez értő szakemberek képzésére, valamint az innovációs projekteket támogató egyéb szolgáltatások nyújtására, melynek szakmai bázisát az egyetemi oktatók, kutatók széles köre jelenti. 

Célunk a Régió tudásbázisaként az innováció-orientált, tudásalapú gazdaság fejlesztése, a helyi tudásbázisok és innovatív vállalkozók számára az optimális tudásáramlást biztosító környezet megteremtése, az innovációs tevékenységek fejlesztése.

A Science Building projekt egyik kiemelkedően fontos célja az alapkutatási potenciál fejlesztése a természet-, műszaki és egészségtudományok legprogresszívebb területein. Azaz egy új kutatás-fejlesztési facilitás kialakítása a PTE keretében, amely lehetővé teszi nagy nemzetközi pályázatokban történő részvétel, azáltal, hogy olyan új laboratóriumok-facilitások létrehozása történik meg, melyek infrastrukturálisan az európai élvonalban vannak, és amihez hasonló koncentráció jelenleg nincs hazánkban.

A projekt szakmai tartalma

A projekt legfontosabb tevékenysége a kutatás-fejlesztés és az innováció fejlesztése. A K+F+I tevékenység kiemelt koncentrálása és magas színvonalú műszerellátásának biztosítása lehetőséget nyit a kutatói kritikus tömeg elérésére, a szinergikus hatások kiaknázására és a kutatási bevételek emelésére. A fejlesztésre azon területeket jelöltük ki, melyeken rendelkezünk a szükséges kompetenciával; tudományos megalapozottságuk már jelenleg is komoly; a fejlődésük, jelentőségük hosszútávon prognosztizálható.

A biotudományi és környezettudományi kutatások fejlesztésére nyugat európai színvonalú infrastrukturális háttérre, a Science Buildingre alapozva kerülhet sor. Az új épület multifunkcionális kialakítása lehetővé teszi az igények folyamatos és hatékony kielégítését. A műszeres fejlesztés lehetővé teszi a kutatási tevékenység eredményességének növelését, ennek eredményeként javul az egyetem kutatási bevételszerző képessége, több pályázati forrást lehet megszerezni és növekszik a kutatási megbízások volumene. A magas minőségű kutatás eredmények és modernebb kutatási ismeretek eredőjeként a fejlesztés pozitív hatással lesz a képzés színvonalára, továbbá a kutatói mobilitásra növelésére.  

A következő kiemelt tevékenység az ingatlanfejlesztés. A Science Building 7700 m2 területtel egy olyan, a természettudományokhoz kötődő kutatóközpont, amely a Pólus programban megfogalmazott egészségipar és környezetipar köré koncentrált K+F tevékenységhez magas színvonalú műszerhátteret és laboratóriumterületet biztosít. Az épület biztosítja a minőségi képzésfejlesztésekhez szükséges kapacitásokat. A képzési terek mellett hallgatói szolgáltatói és tanulói terek is kialakításra kerülnek. Az épület szerkezeti és gépészeti kialakításánál számos innovatív ökológiai, passzívház és intelligens ház megoldást alkalmazunk, melyek eredőjeként az épület fenntartása csak 60-70%-a lesz egy hagyományos épületének.  Az épületegyüttes hosszú távú alkalmazhatóságát, fenntarthatóságát jelentősen javítja a multifunkciós, könnyűszerkezetes kialakítás. Így a későbbi funkcióváltások gyorsan és minimális költséggel lesznek megoldható.  

Az Informatikai szolgáltatás fejlesztése kapcsán elmondható, hogy az információs társadalom küszöbén a felsőoktatás modernizációjának általános célkitűzései csak korszerű infrastruktúrára épülő, fejlett információs rendszerekkel érhetők el. Ezért intézményünk fejlesztési programjában kiemelt figyelmet kíván fordítani az informatikai fejlesztésekre; a korszerű technológiára alapozott informatikai infrastruktúrára, az intézmény működését, irányítását hatékonyan támogató információs rendszerek és szolgáltatások megteremtésére. 

Tervezett fejlesztések:

·         Gerinchálózat bővítés,
·         Middleware fejlesztés,
·         WiFi szolgáltatás bővítése,
·         Storage rendszer bővítése,
·         Központi rendszerek szerverfarm bővítése, korszerűsítés.

A hallgatói beiskolázási igények, a szakpolitikai irányultságok a természettudományos és műszaki képzések tartalmi, infrastrukturális és tudományos fejlesztései egyaránt szükségessé teszik a Képzési tevékenység fejlesztését, kapacitásainak bővítését.  

A Science Building kialakításával a kapacitásokat eredményesen bővítjük, létrejönnek a hatékony nagy csoportlétszámú előadások megtartásához szükséges – jelenleg hiányzó – Bologna-előadótermek és a kiscsoportos oktatás helyszínei, az új szemináriumi termek és hallgatói laborok. A hallgatói szakmai gyakorlat megtartását az intézményen elül lehet megoldani, az így kihasznált menedzsmentkapacitás javítja a K+F+I tevékenység és a kutatáshasznosítás folyamatait.

Gazdaságfejlesztési tevékenység célja a Kutatáshasznosítási és Technológiai Transzfer Központ és a Vállalkozás-fejlesztési Központ kialakításával a tudásbázis és az innovatív vállalkozók, gazdasági szereplők számára az optimális tudásáramlást biztosító környezet megteremtése, az innovációs tevékenységek fejlesztése, a kutatási tevékenység és gazdasági igények közelítése, a kutatási együttműködések, valamint szolgáltatások kiajánlásával bevételek realizálása.

A Science Building névre keresztelt 7800 négyzetméter alapterületű kutatóközpont Bachman Zoltán Kossuth-díjas építész tervei szerint, az egyetemi szívcentrummal szemközti területen épül fel és 200 munkahelyet, azon belül 40 kutatói állást teremt.

(PTE)